Smiem prosiť?

a jej štýlová Tanečná škola ponúka svojím návštevníkom profesionálne vyučovanie latinskoamerických, štandardných tancov, ale aj mnoho ďalších tanečných štýlov pre všetky vekové kategórie. Tréningy tanca slúžia ako príprava na svadby, stužkové a iné spoločenské udalosti, či už individuálne alebo kolektívne.

NOVÉ ZÁPISY 2017 ROZVRH HODÍN 2017 REGISTRAČNÝ FORMULÁR

CENNÍK


Tanečný kurz Cena v EUR
"Prvé kroky" - cvičenie pre bábätká od 5 – 11 mesiaca (4x45 min) 29
Tanečná príprava pre deti - od 3,5 roka (3 mes., 1 x do týž.) 78
Baby Dance (mesiac, 1 x do týždňa) 26
Baby Dance (1 skúšobná lekcia) 7
Baby salsa (mesiac, 1 x do týždňa) 26
Ľudové tance (3 mesiace, 1 al. 2 x do týždňa) 78/156
Ľudové tance pre dospelých (10 lekcii, 1x do týždňa) 60
Spoločenské tance pre deti - pokr. (3 mes., 2 x do týž.) 156
Kurz spoločenských tancov pre dospelých (10 lekcií, 1 x do týždňa) 99
69
Kurz spoločenského tanca pre mládež (10 lekcií, 1 x do týždňa) 59
Fleshdance (1 lekcia) 6
Fleshdance (balik 11 lekcii) 60
Salsa (10 lekcii) 60
Contemporary jazz dance – 10t.kurz 60
Bollywood dance (10 týždňový kurz) 60
Svadobný tanec (45 min. / pár) 33
Individuálna hodina tanca (45 min. / osoba) 29
Individuálna hodina tanca (45 min. / pár) 33
Ballet Beautiful pre dospelých (10 lekcii, 1x do týždňa) 60
Klasický tanec (BALET) pre deti ( 3 mesiace, 1 al. 2 x do týždňa) 78/156
Pohybová (športová) príprava pre deti (3 mesiace, 1 x do týždňa) 78
Hip hop pre deti (3 mesiace, 1 x do týždňa) 78

Poplatky za kurzy sa platia pri zápise. Peniaze za kurzy nevraciame.

Bankové spojenie: Tatra Banka
Číslo účtu: 2615339536/1100


E-mail: info@smiemprosit.sk

mob.: +421-902-184-410

PARTNERI